ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Арбилис е издател на специализирана медицинска периодика и литература

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

Арбилис оранизира конгреси, конференции, форуми, лекционни курсове, корпоративни семинари и др.

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Арбилис организира почивки и екскурзии в летни, зимни и СПА курорти в България и чужбина

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

picture

Арбилис е създадена през 2000 г. и е специализирана в издателската дейност, връзките с обществеността и рекламата. Арбилис има за основна цел повишаване квалификацията на българските лекари. През годините Арбилис организира научни форуми и издава книги и периодика за медици.

Арбилис е издател на специализираните периодични издания “Наука кардиология” (от 2000 г.), “Наука Пулмология” (от 2006 г.) и “Наука Ендокринология” (от 2007 г.), “Наука Диететика” (от 2009 г.), “Наука Инфектология/Паразитология” (от 2010 г.), “Наука Фармакология” (от 2010 г.).  С тях “Арбилис” доставя най-актуалната информация за профилактика и лечение на социално-значимите заболявания, така необходима и полезна за ежедневната практика на специалистите.

Повече »

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

picture

„Арбилис” ООД е специализирана в планирането и реализирането на събития с различен мащаб и формат, като конференции, конгреси,обучителни семинари, фирмени презентации и др.

Ние предлагаме на своите клиенти цялостни решения за организцията на различни събития - организиране на конгреси, конференции, форуми, лекционни курсове, корпоративни и фирмени семинари; организиране на национални, регионални, научни, образователни, информационни и др. кампании; организиране на фирмени обучения, обучителни срещи и курсове, тиймбилдинги и други подобни прояви, предназначени за служителите от вашата фирма; фотографско и видео заснемане, корпоративна и продуктова реклама и организиране на цялостна маркетингова и/или рекламна стратегия; цялостна гама от PR услуги

Повече »

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

picture

Арбилис е лицензиран туроператор и туристически агент, създаден през 2010 г. Туроператорската дейност, включена в потфолиото на Арбилис, обогатява възможностите за качествено предлагане не само на събития, но и на индивидуални туристически услуги в България и чужбина, организирани с опит, качество и индивидуално отношение на атрактивни цени.

Компания АРБИЛИС предлага на своите клиенти разнообразни туристически решения за всеки вкус, съобразени с изисквания, обвързани с уникалните природни и културни дадености, с които България разполага: почивки в летни, зимни и СПА курорти в България и чужбина; екскурзии – културно-исторически, религиозни, археологически и други – селски и алт, в страната и в чужбина.

Повече »