имейл адрес:

парола:
нова регистрация

Статията

Съвременни аспекти в епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната туберкулоза

Автор: Доц. Асен Златев, д-р Атанас Златев

Болница: СБАЛББ „Св. София“, София

Статията разглежда различни аспекти на епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната туберкулоза. Общата заболеваемост от туберкулоза през 1990 г. е била 25.1‰, през 1998 г. нараства на 50‰, а през 2009 г. тя е 33.6‰. Заболеваемостта от белодробна ТБК за същите години 1990, 1998, 2009 г. се изменя съотвено: 19.3‰, 42.9‰, 30.0‰. Най-засегнати области са Видин – 74.2‰, Враца, Кюстендил – 64.1‰. За правилната диагноза на белодробната туберкулоза значение имат рисковите групи, рисковите фактори, насочващите симптоми и белези, както и класическите симптоми – кашлица, температура, загуба на тегло, нощни изпотявания. Проведено е проспективно проучване върху 69 болни с протрахирани белодробни инфекции, установена е честотата на болните с латентна или активна туберкулоза. Съпоставени и разгледани са в сравнителен аспект имунологичните тестове T-SPOT-TB, QFN и KTT.
Референтни документи към статията:


Статията
I Национална конференция Българска сърдечна и съдова асоциация
Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която ще се проведе от 29 ноември – 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със...