имейл адрес:

парола:
нова регистрация

Статията

Пневмококов менингит като усложнение на грип тип B

Автор: Д-р Абдул Кахтан,1 доц. Aтанас Мангъров,1, 2 д-р Светла Алексиева,2 д-р Даниела Илиева,2 д-р Тома Б. Томов,1, 2 проф. Татяна Червенякова1, 2

Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицин- ски университет, София 2СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”, София

Най-съществените характеристики на грипната инфекция са нейната склонност към епидемично разпространение и високата смъртност, свързана с усложненията. Целта на съобщението е да запознаем медицинската общественост със случай на пневмококов менингит като усложние на грип тип В. Материал и методи: При нашето проучване на болни деца с грип през сезон 2010/2011 установихме един случай на пневмококов менингит като усложнение на грип тип В при 7-годишно момиче, което не е имунизирано с пневмококова ваксина. Диагнозата е поставена чрез клинични и епидемиологични методи. Изследван е назофарингеален смив за доказване на грипни вируси чрез имунохроматографски метод (ICM) и с Real-Time RT-PCR. Проследени са основните клинични прояви на заболяването, отклоненията в извършените клинико-лабораторни и други изследвания.


Референтни документи към статията:


Статията
I Национална конференция Българска сърдечна и съдова асоциация
Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която ще се проведе от 29 ноември – 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със...