имейл адрес:

парола:
нова регистрация

Статията

Сърдечно-съдов риск при болни от акромегалия

Автор: Д-р Емил Начев, проф. Сабина Захариева

Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София,

Акромегалията е клиничен синдром дължащ се на повишена секреция на РХ. РХ осъществява своите ефекти в периферните тъкани по директни и индиректни механизми.39 Повечето от ефектите на РХ се реализират чрез IGF-I.14
Той се секретира основно в черния дроб, откъдето попада в системното кръвообращение. Установена е и локална секреция на IGF-I в периферните тъкани.21 РХ реализира ефектите си и чрез други медиатори: протоонкоген c-myc., тромбоцитен освобождаващ растежен фактор (PDGF).33

Референтни документи към статията:


Статията
I Национална конференция Българска сърдечна и съдова асоциация
Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която ще се проведе от 29 ноември – 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със...